MIJN BESTELLING

0x Gerecht(en)  - €0.00
Vrijdag

We zijn geopend van 09:00 tot 17:00

Algemene voorwaarden

Consumenten

Deze 'Algemene Voorwaarden Consumenten' zijn van toepassing op de relatie tussen Fast and Delicious ("Digitpoint") en de Consumenten. Daardoor verwijzen wij door naar de 'Algemene Voorwaarden Restaurants'.

1. Definities

Aanbod : het product –en dienstenaanbod van het Restaurant dat door de Consument via het Platform bij het Restaurant kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Consument bij het Restaurant van het door de Consument geselecteerde Aanbod.

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Consument en het Restaurant met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Digitpoint en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Restaurant: een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.

Restaurantinformatie: de informatie van het Restaurant met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Digitpoint worden aangeboden aan de Consument, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen.

2. Identiteit van Digitpoint

Digitpoint BVBA handelend onder de naam 'Fast and Delicious'

Adres hoofdvestiging:
Loddershoekstraat 32
1770 Liedekerke
België
KvK:
BTW-nr: BE0895896255

Correspondentatieadres:
Loddershoekstraat 32
1770 Liedekerke

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 02/ 414.47.88 (dagelijks bereikbaar van 10:00 tot 23:00)
Fax: 02/414.55.38

3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden Consumenten zijn eveneens van toepassing op de totaalservice van Fast and delicious.
 2. De Consument gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met het Restaurant aan voor de levering van het door de Consument geselecteerde Aanbod.

4. Het Aanbod

 1. Digitpoint publiceert het Aanbod namens Fast and Delicious op het Platform. De inhoud van het Aanbod kan ten alle tijden aangepast worden zonder enige voorafgaande verwittiging.
 2. Digitpoint geeft alle informatie zodanig weer, dat voor de Consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
 3. Digitpoint aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'Nu kopen' tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.
 2. De Overeenkomst kan slechts door Fast and Delicious worden uitgevoerd indien de Consument juiste en volledige contactinformatie invult bij de afronding van de Bestelling. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Fast and Delicious te melden.
 3. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Consument na het plaatsen van de Bestelling telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn voor zowel het Fast and Delicious als via de door de consument aangegeven contactgegevens.
 4. Indien de Consument kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Consument aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
 5. Indien de Consument kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie, die in de bevestigingsmail of op de website van Fast and Delcious is weergegeven, om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
 6. Fast and Delicious aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst als de één van bovengenoemde gegevens niet worden nageleefd.

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

 1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Consument geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Consument bij Fast and Delicious worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Consument is slechts mogelijk indien Fast and Delicious expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Consument mogelijk is.
 2. Fast and Delicious wijst de Consument erop dat het het recht heeft de Bestelling te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht, indien het Aanbod niet meer beschikbaar is of indien de Consument een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of bezorgadres heeft opgegeven.
 3. Indien de Consument een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Fast and Delicious besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Consument te weigeren.
 4. Fast and Delicious heeft het recht om Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling. Indien Fast and Delicious een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Fast and Delicious dat bedrag overboeken op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Consument aantoonbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Fast and Delicious hiervan aangifte doen bij de politie.

7. Betaling

 1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig in het artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten bepaalde, ontstaat er een betalingsverplichting van de Consument jegens Fast and Delicious. Door de Consument kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan de koerier tijdens de levering aan de deur of op de afhaallocatie.
 2. Behoudens het bepaalde in artikel 6, vierde lid van deze Algemene Voorwaarden Consumenten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

8. Klachtenregeling

 1. Klachten van de Consument over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij Fast and Delicious te worden neergelegd via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten onder 'Correspondentieadres' vermelde contactgegevens.
 2. Als de Consument een klacht heeft, dan dient de klacht per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de Fast and Delicious op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten aangegeven contactadres.
 3. Nadat de klacht door Fast and Delicious is ontvangen, zal Fast and Delicious zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week reageren met een ontvangstbevestiging. Fast and Delicious streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
 4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op overeenkomsten tussen Fast and Delicious en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden Consumenten betrekking hebben, is Belgisch recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Fast and Delicious en de Consument over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de kwaliteit en service, kunnen zowel door Fast and Delicious als de Consument uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechtbanken.
 3. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Fsat and Delicious sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Fast and Delicious is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

10. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 1. Digitpoint BVBA heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij:

  Achmea Schadeverzekeringen N.V.
  Laan van Malkenschoten 20
  7333 NP Apeldoorn
  Nederland

  via de volgende assuradeur:

  Meijers Assurantiën B.V.
  Van Heuven Goedhartlaan 935
  1181 LD Amstelveen
  Nederland

  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft als verzekeringsgebied de gehele wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

11. Nieuwsbrief

 1. Bij het afronden van de Bestelling kan de Consument kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Consument kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door contact op te nemen met de klantenservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten onder 'Correspondentieadres' vermelde contactgegevens.

12. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

 1. Digitpoint BVBA slaat persoonlijke gegevens op van de Consument. Op de opslag van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.